امروز : یکشنبه 25 مهر 1400 بروزرسانی:1400/07/25
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
60راهنمای صدور خاویار1394/03/03 
57دستو رالعمل نحوه عرضه محصولات تاس ماهيان پرورشي1394/03/03 
125لیست شرکت های دارای مجوز صادر کنندگان خاويار 1395/01/24لطفاً به پیوست مراجعه نمایید
10309قانون حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران1398/01/18-
10310آيين نامه اجرايي حفاظت و بهره برداري از منابع آبزي جمهوري اسلامي ايران1398/01/18-
30363فهرست خدمات قابل عرضه کارشناسان حوزه آبزی پروری1399/02/31-
40462گزارش عملکرد و دستاوردهای تولید آبزیان کشور در سال 13971400/01/17-
40455گزارش عملکرد و دستاوردهای آبزی پروری کشور در سال 13981399/12/16گزارش عملکرد و دستاوردهای آبزی پروری کشور در سال 1398
20333فرم اطلاعات زنان شاغل و محقق شیلاتی کشور (ستاد و استان )
1398/09/09احتراما ، با عنایت به فعالیت بانوان در عرصه های شیلاتی و نقش زنان در ارتقاء بهره وری خواهشمند است به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی در این امر  دستور فرمایید ، اطلاعات پیوست تکمیل و حداکثر تا مورخ 25/9/98 به صورت cd و در قالب برنامه exle به معاونت توسعه آبزی پروری سازمان شیلات ایران  ارسال گردد . در ضمن فرم پیوست در سایت ساز مان شیلات ایران در قسمت معرفی سازمان ،بخش قوانین و دستورالعمل ها ، معاونت توسعه آبزی پروری در گروه برنامه ریزی و تولید با نام فرم اطلاعات زنان شاغل و محقق شیلاتی قابل دریافت می باشد .در صورت داشتن سوالات بیشتر با شماره تلفن66943860 تماس حاصل نمایید.
30408نسخه نهايي چاپ شده گزارش عملکرد معاونت توسعه آبزي پروري در سال 13961399/07/01
 به پیوست نسخه چاپی گزارش عملکرد و دستاوردهای تولید آبزیان کشور در سال 1396 (دومین گزارش عملکرد چاپ شده این معاونت )، به شماره ثبت 58161 مورخ 16/6/99 که با همکاری موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور در سامانه اطلاعات علمی سازمان تات درج شده است، ایفاد می گردد. همانگونه که مستحضرید، نسخه چاپی حاضر می تواند به عنوان یک سند علمی، معتبر برای مراکز دانشگاهی، تحقیقاتی و اجرایی مورد استفاده قرار گیرد.

ميز خدمت الكترونيكي

فایلهای پیوست
تصاویر پیوست