امروز : جمعه 1 بهمن 1400 بروزرسانی:1400/10/29
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
30421ضوابط و مقررات بهداشتی مراکز نگهداری و پرورش تیلاپیا1399/07/22-
108تفاهم نامه با سازمانها 1394/10/01 
40468مجموعه دستورالعمل هاي بهداشتی و مراقبت بیماریهای آبزیان 1400
1400/02/18-
40451فرم عملکرد آبزیان 991399/11/21-
40466

دستور العمل رسیدگی به تخلفات آبزي پروري
1400/02/13

دستور العمل رسیدگی به تخلفات آبزي پروري
40569توسعه پایدار آبزی پروری در مزارع خرد و استخرهای دومنظوره کشاورزی1400/03/31-
40570تعرفه ارائه خدمات فنی و مهندسی بخش کشاورزی 14001400/04/14-
40571دستورالعمل فنی اجرایی پرورش ماهی در محیط های محصور آبهای داخلی(پرورش در کانال آبرسانی)1400/04/14-
40573دستورالعمل ارزیابی فنی و ضوابط زیست محیطی محلهای دفن پسماندهای عادی و ویژه(1)1400/06/15-
40574دستورالعمل ارزیابی فنی و ضوابط زیست محیطی محلهای دفن پسماندهای عادی و ویژه(2)1400/06/15-
Data pager
 Page 1 of 5, items 1 to 10 of 42.

ميز خدمت الكترونيكي

فایلهای پیوست
تصاویر پیوست