امروز : شنبه 10 خرداد 1399 بروزرسانی:1399/03/10
دسته بندی
زیر مجموعه
ابتدا ردیف مورد نظر را انتخاب نمایید
عنوان تاریخ 
30359جدول اطلاعات مجتمع های ومزارع بزرگ آبزی پروری 1399/01/17اخذ اطلاعات مجتمع ها و مزارع بزرگ آبزي پروري
298فرم مشخصات مربیان دوره های آآموزشی آبزی پروران 1397/10/25موضوع  تدریس در دوره های آموزشی آبزی پروران است 
30353فرم های نیازسنجی آموزشی آبزی پروران سال 99
1398/10/30 اخذ نیازهای آموزشی آبزی پروران و بررسی و ارزیابی آنها و ابلاغ در قالب تقویم آموزشی آبزی پروران برای اجرا         
30358فرم های عملکرد فعالیت های مدیریت فنی سال 981398/12/20اخذ عملکرد شیلات استان ها
10319تقویم آموزشی آبزی پروران سال 98
1398/02/22ابلاغ تقویم آموزشی آبزی پروران به شیلات استان های کشور جهت اجرا 
20336فرم های ارزیابی نمونه های کشوری 1398/09/25شناسایی ، معرفی و انتخاب نمونه های کشوری

ميز خدمت الكترونيكي

فایلهای پیوست
تصاویر پیوست