امروز : یکشنبه 17 فروردین 1399 بروزرسانی:1399/01/16

گالری تصاویر خبر

9:42 AM 1398/10/28 تعداد بازدید: 1295
معاون صيد و بنادر ماهيگيري شيلات گلستان گفت: دوره هاي آموزشي ـ توجيهي آشنايي با فرهنگ حفاظت از ذخاير آبزيان و تكثير طبيعي ماهيان رودكوچ، در مدارس روستاهاي ساحل نشين استان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان شيلات ايران به نقل از شيلات گلستان، دكتر محسن يحيايي با اعلام اين خبر بيان داشت: در اين دوره آموزشي، اهميت و نقش رودخانه ها در حفاظت و بازسازي ذخاير ماهيان رود كوچ و جلوگيري از نابودي برخي گونه هاي در معرض خطر درياي خزر، توسط كارشناسان براي دانش آموزان تببين گرديد.
وي افزود: همچنين دانش آموزان با چگونگي ايجاد بستر مناسب جهت توليد مثل طبيعي ماهيان در بستر رودخانه ها و مقاومت بيشتر ماهيان درياي خزر در برابر شرايط محيطي نامناسب و انواع آلودگي ها و بيماري ها آشنا شدند.
معاون معاون صيد و بنادر ماهيگيري گلستان با اشاره به اهداف اين دوره آموزشي خاطرنشان كرد: يكي از مهم ترين اهداف اين دوره آشنايي با عوامل تهديد كننده توليد مثل طبيعي گونه هاي ماهيان دريايي رودكوچ در رودخانه هاي استان، بوده است.
وي خاطرنشان كرد: آشنايي با مزاياي تكثير طبيعي گونه هاي رودكوچ و آشنايي با تكثير طبيعي ماهيان رودكوچ با تاكيد بر گونه هاي كلمه، كپور و سفيد و روند آماده سازي بستر آن در رودخانه هاي استان، از ديگر اهداف اين دوره آموزشي بوده است.
دكتر يحيايي در پايان با اشاره به نقش آموزش اظهار داشت: آموزش يكي از مهم ترين روش هاي ترويج هر فرهنگي است كه در زمينه فرهنگ حفاظت از ذخاير آبزيان نيز يقينا مي توان با آموزش هاي پايه به دانش آموزان و كودكان، در پيشبرد اهداف و ترويج اين فرهنگ، گام موثري برداشت.

فایل های پیوست :

ارسال دیدگاه

( دیدگاه ثبت شد)