امروز : شنبه 10 خرداد 1399 بروزرسانی:1399/03/10

گالری تصاویر خبر

1:12 PM 1399/03/01 تعداد بازدید: 2
استاندار بوشهر گفت: يكي از مزيت‌هاي استان شيلات است، بنابراين پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي در بخش شيلات استان با جديت دنبال شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان شيلات ايران، عبدالكريم گراوند در نشست اقتصاد مقاومتي استان بوشهر در استانداري بوشهر اظهار داشت: در حوزه توسعه شيلات استان بوشهر به محيط پيراموني توجه ويژه شود.

وي با تأكيد بر تشويق بخش خصوصي براي سرمايه‌گذاري در بخش شيلات استان بوشهر تصريح كرد: سرمايه‌گذاري در بخش شيلات توسط دولت شرايط سختي دارد، بنابراين بايد مردم و بخش خصوصي را به سرمايه‌گذاري در اين بخش تشويق كنيم.

استاندار بوشهر تصريح كرد: اراضي موردنظر براي توسعه بخش شيلات به صورت اجاره به متقاضيان واگذار مي‌شود و به صورت مالكيت واگذار نخواهد شد.

وي تأكيد كرد: ضرورت دارد چارچوبي مشخص، شفاف و روشن براي واگذاري اراضي كشاورزي براي توسعه شيلات در استان تعيين شود.

گراوند گفت: همه زمين‌هاي واگذارشده براي اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري كه مدت اجراي آن پايان‌يافته ولي طرح اجرانشده است ضمن لغو مجوز، پس گرفته و ديگر سرمايه‌گذاران واگذار مي‌شود.

وي بيان كرد: هرگونه واگذاري زمين خارج از چارچوب مشخص‌شده، ممنوع است و واگذاري‌ها در قالب فراخوان انجام شود.

گراوند از لغو قراردادهاي زمين‌هاي واگذارشده راكد خبر داد و بيان كرد: همه زمين‌هاي واگذارشده براي اجراي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري كه مدت اجراي آن پايان‌يافته ولي طرح اجرانشده است، ضمن لغو مجوز، پس گرفته و ديگر سرمايه‌گذاران واگذار مي‌شود.

استاندار بوشهر با اشاره به پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي استان بوشهر اظهار داشت: به منظور استفاده از ظرفيت فرمانداري‌ها براي اجراي پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي، اين پروژه‌ها به صورت تفكيكي هر شهرستان تهيه شود.

فایل های پیوست :

ارسال دیدگاه

( دیدگاه ثبت شد)