امروز : یکشنبه 17 فروردین 1399 بروزرسانی:1399/01/16

گالری تصاویر خبر

11:45 AM 1398/09/30 تعداد بازدید: 171
در راستاي اجراي مصوبه مورخ 98/8/28 كميته بررسي ذخاير آبهاي عميق مبني بر تعيين فرايند شناسايي وانتخاب كشتي مناسب براي فعاليت مذكور، ضوابط صدور مجوز صيد اكتشافي اسكوييد پشت ارغواني، مراحل شناسايي وانتخاب كشتي از سوي معاونت صيد و بنادر ماهيگيري سازمان شيلات ايران اعلام شد. 


الف- شرايط صدور مجوز صيد اكتشافي اسكوييد ارغواني
مناطق صيد، صيدگاه ها و ميزان صيد اسكوييد در درياي عمان ناشناخته است. بدين منظور دستورالعمل صدور مجوز اكتشافي بر اساس سند پيشنهادي پروژه موسسه تحقيقات علوم شيلاتي   به شرح ذيل اعلام مي گردد.  
1-   در هنگام عزيمت به صيد بايستي كليه ادوات صيادي نظير تور وتخته ترال وغيره به استثناء تجهيزات وادوات صيادي اسكوييد از شناور خارج گردند.  
2- مدت زمان پيش بيني شده براي انجام فعاليت اكتشافي حدودا 60 روز در طول يكسال   (15 روز در هرفصل سال ) از دي ماه سال 1398 بوده كه مابقي زمان را به صيد فانوس ماهيان اختصاص داده ويا همان منطقه به صيد اسكوييد بپردازد.
3- مناطق فعاليت صيد اكتشافي خارج از 14 مايل و همچنين حوالي منطقه eezكشور در آبهاي درياي عمان خواهد بود. 
4- حضور حداقل يك كارشناس بر روي شناور براي انجام فعاليت پژوهشي الزامي است و كليه هزينه هاي مربوطه توسط مالك شناور تامين مي گردد. 

ب-شرايط كشتي
1.   كشتي در حوزه تحقيقاتي ويا صيادي  فعال باشد.
2.   دارا بودن فضاي كافي براي نصب وينچ، نصب دستگاه مكانيزه صيد اسكوئيدو نيزفضاي كافي روي عرشه و دور كشتي براي حضور ملوانان جهت صيد با قلاب دستي و همچنين امكان   انجماد و نگهداري ماهي باشد.
3. كشتي بايد پس از تائيد تيم كارشناسي متشكل از موسسه تحقيقات علوم شيلاتي كشور وسازمان شيلات ايران، مجهز به امكانات و تجهيزات مخصوص صيد اسكوئيد، نظير لاين، قلاب سوزني (جيگ)، چراغ چشمك زن به ميزان مناسب گردد. 
4. كشتي بايد از امكانات اقامتي 2 كارشناس درحد افسر اول كشتي برخوردار و توانايي حضور در آبهاي بين المللي را از نظر تجربه كاپيتان و ملوانان و همينطور پايداري در شرايط بد جوي را داشته باشد. 

ج- ساير شرايط 
-    باتوجه به محدوديت زماني ، موضوع از طريق سايت سازمان، اداره كل شيلات استان هرمزگان ومجري طرح توسعه فانوس ماهيان به مالكان كشتي فانوس اطلاع رساني و متقاضيان فرصت دارند تا يك هفته پس از اعلام، تقاضاي خودرا به معاونت صيد شيلات ايران ارسال نمايند. 
-    درصورتي كه پروژه با موفقيت انجام شود ونتايج تحقيقات انجام شده مناسب باشد، صدور مجوز صيد براي كشتي همكار در اين پروژه در اولويت خواهد بود.    


ضوابط اين خبر در تاريخ 23 آذر 98 در اخبار سازمان شيلات ايران درج شده است.

ارسال دیدگاه

( دیدگاه ثبت شد)